I går var det FN-dagen. Bildet viser hvilke av FNs bærekraftsmål vi er mest opptatt av her på KSI.

MÅL 3: SIKRE GOD HELSE OG FREMME LIVSKVALITET FOR ALLE, UANSETT ALDER

MÅL 8: FREMME VARIG, INKLUDERENDE OG BÆREKRAFTIG ØKONOMISK VEKST, FULL SYSSELSETTING OG ANSTENDIG ARBEID FOR ALLE

MÅL 12: SIKRE BÆREKRAFTIGE FORBRUKS- OG PROSUKSJONSMØNSTRE

Vi har mennesker og deres helse som hovedfokus, samtidig vi som prøver å gjøre produksjonen mest mulig miljøvennlig og bærekraftig. Det at uføretrygdede kan være med å bidra til verdiskapning i lokalområdene er til fordel for staten og de menneskene som er i arbeid får en mer meningfull hverdag. Vinn - vinn!

Kommentarer er stengt.