Kursrom 1
Lokalet kan settes opp etter eget ønske (hestesko, klasserom osv)
Lokalet kan ta inntil 36 personer i et klasseromsoppsett.
Smartboard/prosjektor, Whiteboardstavle og flipover. Det er tilgang til Internett i lokalet.

Kursrom 1_1 Kursrom 1_2

Kursrom 1_3 Kursrom 1_4

 
 

Møterom 1
Konferansebord med plass til 8 personer
Prosjektor, Whiteboardstavle og flipover.
Det er tilgang til Internett i lokalet.

Møterom1


Møterom 2 
Konferansebord med plass til 8 personer
Prosjektor, Whiteboardstavle og flipover.
Det er tilgang til Internett i lokalet.

Moterom2

Kantine

Kantine 1_1 Kantine2

Kantine3 Kantine4

Tlf: +47 38 00 21 70 – Faks: +47 38 00 21 71 – E-post: post@ksi.no – Adresse: Bråvannsløkka 2, Pb 8301, 4676 Kristiansand