ARBEID MED BISTAND - AB

Arbeid med Bistand er et arbeidsmarkedstiltak i samarbeid med NAV.

Arbeidssøkerne er mennesker som har behov for ekstra tilrettelegging og oppfølging, for å få og beholde en jobb.

KSI Personal jobber med aktiv tilrettelegging i prosessen med å få arbeidssøkerne tilbake i det ordinære arbeidslivet.

Bedriftene som tar inn arbeidssøkere gjennom Arbeid med Bistand tar aktivt samfunnsansvar. Samtidig opplever de aller fleste positive ringvirkninger både internt og eksternt.

Vi som arbeider i KSI Personal opplever daglig vinn-vinn situasjoner mellom arbeidssøkere og samarbeidsbedrifter.
Dette gjør jobben vår både motiverende og spennende.

 

Les mer om Arbeid med bistand
Les mer om å bli samarbeidsbedrift

Kontaktpersoner AB

Tlf: +47 38 00 21 70 – Faks: +47 38 00 21 71 – E-post: post@ksi.no – Adresse: Bråvannsløkka 2, Pb 8301, 4676 Kristiansand