ARBEID MED BISTAND

Arbeid med Bistand er et arbeidsmarkedstiltak i samarbeid med NAV. Formålet med tiltaket er å få arbeidssøkerne tilbake til ordinært arbeid.

Med ordinært arbeid menes at arbeidssøkeren skal integreres i en betalt jobb i et ordinært
arbeidsmiljø i privat eller offentlig sektor. Videre er hensikten at arbeidssøker skal få delta i de arbeidsoppgaver vedkommende er kvalifisert/kvalifiseres for.

Vi som arbeider med Arbeid med Bistand kaller oss for tilretteleggere. Alle arbeidssøkere i Arbeid med Bistand får sin egen tilrettelegger. Tilrettelegger og arbeidssøker samarbeider om å finne egnet/ønsket arbeidspraksis/jobb som arbeidssøker skal kunne trives med og fungere i.

En tilrettelegger i Arbeid med Bistand skal yte tilstrekkelig og nødvendig bistand for arbeidssøkeren i hans jobbprosess. Bistanden er individuelt tilpasset arbeidssøkeren. Vårt mål er å bevisstgjøre og motivere den enkelte til selv å ta egne valg slik at vedkommende skal kunne fungere selvstendig i jobb og på arbeidsmarkedet.

Tlf: +47 38 00 21 70 – Faks: +47 38 00 21 71 – E-post: post@ksi.no – Adresse: Bråvannsløkka 2, Pb 8301, 4676 Kristiansand