OM Å BLI SAMARBEIDSBEDRIFT

Ved å bli samarbeidsbedrift bidrar dere til å få arbeidsøkere med spesielle behov tilbake i normalt
arbeidsliv. Behovet for ekstra tilrettelegging kan ha fysiske og psykiske årsaker. KSI Personal har tett
oppfølging av den enkelte arbeidstakeren etter avtale med samarbeidsbedriften.

Lønnskostnadene til den enkelte arbeidsøkeren vil i en nærmere avtalt periode bli helt eller delvis dekket
av NAV. Samarbeidsbedriftene kan få dekket kostnader forbundet med spesiell tilrettelegging av
arbeidsplassen der dette er aktuelt. Samarbeidsbedriftene kan avslutte arbeidsforholdet på dagen.

Aktuelle arbeidsoppgaver vil variere med den enkelte arbeidssøker. I samarbeid med bedriftene og
arbeidssøkerne kvalitetssikrer KSI Personal at den enkelte får oppgaver tilpasset sine forutsetninger. Alt
arbeid som faller inn under Arbeid med Bistand skal i en eller annen form tilføre arbeidstakeren
kompetanse på vei tilbake til det ordinære arbeidsmarkedet.

KSI Personal erfarer at samarbeidsbedriftene våre opplever samarbeidet som positivt både internt og
eksternt. Ved henvendelse til oss oppgir vi gjerne referansebedrifter.
Tlf: +47 38 00 21 70 – Faks: +47 38 00 21 71 – E-post: post@ksi.no – Adresse: Bråvannsløkka 2, Pb 8301, 4676 Kristiansand