KSI STORKJØKKEN

Kontaktperson
Tom
Tom Willy Olsen
Daglig leder
Sentral: +47 38 00 21 70
Telefon direkte: +47 38 00 21 77
Faks: +47 38 00 21 71
Mobil: +47 901 01 006
E-post:
tom@ksi.no

KSI Storkjøkken er sørlandets største produsent av ferdig skrelte og videreforedlede poteter og grønnsaker.

Vi leverer også salatblandinger og gryteklare ferske grønnsakblandinger.

Våre kunder er hotell og restaurant, stor- husholdning og institusjoner i Vest og Aust-Agder.

Kjøkkenservice Industrier er en VTA (Varig Tilrettelagt Arbeid) bedrift som er heleid av Kristiansand Kommune og bedriften utgjør et verdifullt tilbud til mennesker med varierte utfordringer i Kristiansand og omegn.

Tlf: +47 38 00 21 70 – Faks: +47 38 00 21 71 – E-post: post@ksi.no – Adresse: Bråvannsløkka 2, Pb 8301, 4676 Kristiansand