Kursrom 1

Lokalet kan settes opp etter eget ønske (hestesko, klasserom osv) Lokalet kan ta inntil 36 personer i et klasseromsoppsett. Smartboard/prosjektor, Whiteboardstavle og flipover. Det er tilgang til Internett i lokalet.

 


Møterom 1
Konferansebord med plass til 8 personer Prosjektor, Whiteboardstavle og flipover. Det er tilgang til Internett i lokalet.

Møterom 2

Konferansebord med plass til 8 personer Prosjektor, Whiteboardstavle og flipover. Det er tilgang til Internett i lokalet.

Kantine