KSI_personal

Varig tilrettelagt arbeid – VTA

Avdelingen ved KSI ble opprettet i 1996 for å gi yrkeshemmede som ikke kan nyttiggjøre seg andre tilbud en varig arbeidsplass. Sysselsettingen skal bidra til å kvalifisere og utvikle ressursene hos den yrkeshemmede. Dette skal oppnåes gjennom leveranser av frukt og grønt og produksjon av ferdigskrelte poteter og grønnsaker til kommunens kjøkken og andre bedrifter innen kjøkkenbransjen. Avdelingens målgruppe er variert og tilpasses den enkelte bruker. Kristiansand kommune eier bedriften.

Brukerundersøkelser

Resultat brukerundersøkelse KSI

Resultat av brukerundersøkelse VTA April 2019

Brukerundersøkelse ved KSI VTA 2018