poteter_ksi

KSI storkjøkken

KSI Storkjøkken er sørlandets største produsent av ferdig skrelte og videreforedlede poteter og grønnsaker. Vi leverer også gryteklare ferske grønnsakblandinger. Våre kunder er hotell og restaurant, stor- husholdning og institusjoner i Vest og Aust-Agder. Kjøkkenservice Industrier er en VTA (Varig Tilrettelagt Arbeid) bedrift som er heleid av Kristiansand Kommune og bedriften utgjør et verdifullt tilbud til mennesker med varierte utfordringer i Kristiansand og omegn.