KSI

KSI_logo

KSI søker samarbeidspartner

KSI er en inkluderende bedrift som jobber med å få mennesker ut i arbeid. Bedriften har utvidet med et helt nytt bygg med én ledig seksjon på ca. 140 kvm. Her kunne vi tenkt oss en partner som kan se verdien av å samarbeide med oss. – Vi har plass, hender og arbeidsvillige folk, sier daglig leder, Tom Willy Olsen.

Tom Willy Olsen foran nybygget til KSI AS.

Først kan det være greit å fortelle litt om oss slik at det blir lettere for dere å se verdien av et samarbeid. KSI eies av Kristiansand kommune og holder til på Bråvannsløkka 2, ca. 12 minutters kjøring fra byen. Mange kjenner kanskje til oss gjennom Jobbfrukt, men det er bare en del av det vi driver med. Hovedfokuset vårt er arbeidsinkludering.

De ordinært ansatte på KSI jobber til daglig med å inkludere mennesker i arbeidslivet. Den største avdelingen vi har på huset er Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA). Alle i VTA har fått innvilget uføretrygd. Hos oss får de fast ansettelse, en arbeidskontrakt og mulighet til å tjene ekstra penger i tillegg til uføretrygden.

Her er det et stort mangfold av kolleger, det er både unge og gamle, noen har fysiske utfordringer, mens andre har psykiske. Det som er spesielt for KSI er at vi tilpasser arbeidsoppgaver og arbeidstider til hvert enkelt. Akkurat nå har vi 39 VTA-plasser, men det er totalt 46 personer som jobber her siden de deler på de 39 plassene. De jobber alt ifra en dag i uka til fem dager i uka, alt ettersom hva hver enkelt kan klare. Vi har også andre prosjekter. Vi jobber for eksempel sammen med kommunen med å få mennesker som mottar sosialhjelpsstønader ut i ordinær jobb.

KSI får stadig flere oppgaver av kommunen i forhold til å ta et større samfunnsansvar. Det går ut på å hjelpe folk ut i aktivitet eller arbeid. Kommunen ser verdien av at folk har en meningsfull hverdag i form av å ha en jobb å gå til og samtidig treffe kolleger. Det er ikke bare deltagerne som blir motivert av å jobbe på KSI. Også ordinært ansatte sier de opplever arbeidsdagene som meningsfulle. Det samme gjør daglig leder.

Hva motiverer deg med denne jobben?

– Da vil jeg nevne både kolleger og deltagere. Det at en gjør en forskjell i hverdagen til andre mennesker. Det er jo det å komme på jobb og se deltagerne som blide og fornøyde som står på og løser arbeidsoppgavene sine på tross av de utfordringene de har. Det er fint å se den arbeidsgleden de har. Det er kanskje hvorfor jeg velger å være her fremfor et annet sted. Det er jo den ekstra dimensjonen av det. Jeg vil også nevne gode kolleger som står på for at deltagerne skal ha et godt tilbud. Men her har du den ekstra dimensjonen hvor du har alle deltagerne med unike og forskjellige personligheter. Det er jo mange smil, mye glede og prat i hverdagen her. Jeg ser at folk trives og jeg gleder meg til å komme på jobb og se at mennesker får en meningsfull hverdag.

Tom Willy forteller at han har sett stor fremgang i enkeltmennesker. Fra første møte til der de er i dag. Noen har gjerne begynt å jobbe en halv dag i uka og etter en periode er de der kanskje fem dager i uka. De har fått seg venner og kolleger som også gjerne finner på ting på fritiden.

– Da skjønner du hva du egentlig holder på med her. En gjør en ganske stor forskjell i livet til enkelte mennesker.

Hva var formålet med å bygge bygget?

– Formålet med bygget var å sikre oss plass til fremtidige aktiviteter og plass til å vokse. Vi har vært en bedrift som har hatt en økning i antall søkere og har fått utvidet antall VTA-plasser. Folk trives her og stadig flere vil være en del av det fellesskapet vi har. Vi har opplevd en økt innsøking og da trenger vi mer plass til flere folk, rett og slett.

Det er lenge siden planleggingen av bygget startet. Omtrent samtidig som landet stengte ned på grunn av Covid-19, begynte KSI med selve byggingen i en seksmåneders periode. Planleggingsfasen var ca. ett år og byggefasen var omtrent et halvt år.

– Styret besluttet i slutten av 2018 å starte byggeprosessen, så hele 2019 ble brukt på søknadsprosesser og 2020 har gått med på grunnarbeid og bygging.

Det første vi skal få i gang i det nye bygget er vaskelinja til «naboen», som vi kaller dem. Det er sentralkjøkkenet til kommunen. Vi skal med andre ord vaske emballasje for dem. For øyeblikket er vi i dialog med leverandører, rørleggere og elektrikere og sørger for at alt kommer på riktig plass.
Nå er vi i innspurten av byggeprosessen, vi venter kun på brukstillatelsen. Styret hadde nylig en omvisning og de var kjempefornøyde. Så nå begynner snart ny fase med å fylle bygget med inventar og aktivitet. Det er der en samarbeidspartner kommer inn i bildet. Det er mye som skal på plass og vi har planer og ideer, men vi vil gjerne få til et samarbeid.

Utsiden av bygget: Her er det gode muligheter for frakt til og fra bygget. Det er til sammen seks seksjoner, hjørnet her er den aktuelle seksjonen.

Hva ser du for deg at en samarbeidspartner kan komme inn å gjøre?

– Vi ønsker ikke bare en leietaker, men en samarbeidspartner. Lokalet er godkjent som lager og til lett produksjon, så vi er egentlig åpne for alle forslag og innspill fra de som kan se en nytte i å samarbeide med oss og som kunne tenke seg å være rundt en inkluderende bedrift.

– Vi hadde en liten presentasjon på Næringsforeningen 4. september. Det var på en måte vårt frieri til næringslivet for å finne en samarbeidspartner. I bygget kan våre folk bidra med enkle arbeidsoppgaver. For eksempel pakking, logistikk eller andre ting. Akkurat hva som skal skje i denne seksjonen er en samtale vi vil ta med aktuelle bedrifter. Her er det mange muligheter.

Det er jo sånn nå at flere må fremlegge et sosialt regnskap. Det er flere som har brukt oss som et eksempel på det, for å dokumentere sitt samfunnsansvar eller CSR som det også kalles (corporate social responsibility). I vår arbeidsgiverorganisasjon kan en få sertifikater for å være inkluderende bedrift. Det kan sammenlignes litt som sertifiseringen Miljøfyrtårn, bare dette handler om det sosiale ansvaret og ikke nødvendigvis miljø. Disse sertifiseringene har en lang liste med krav. En kan spørre seg selv: Dekker vi disse kravene i dag og i tilfelle, hvordan kan vi dokumentere det? Det er i slike tilfeller at bedrifter har brukt oss som dokumentasjon. Støtter du oss, så tar du automatisk samfunnsansvar.

– I første omgang tenker vi at det er de menneskene som jobber i VTA som skal gjøre arbeidsoppgavene i seksjon 1. Foreløpig vet vi jo ikke helt hva det blir. Vi har ikke alle svarene enda. Det vi vet helt sikkert er at vi har plass og hender og arbeidsvillige folk.

På sikt ønsker vi å fylle bygget med egenaktivitet og ha arealet tilgjengelig for ytterligere vekst hvis eller når vi får nye arbeidsoppgaver fra eieren vår.

Bildet er fra Næringsforeningens lokaler. På skjermen ser du Marcus, en av våre ansatte.

Vi har mange flinke ansatte her ute på KSI som er gode til å jobbe. Og alle som er ansatt i VTA jobber tett sammen med eller i nærheten av en arbeidsleder. Stikkordet her er samfunnsansvar. Det er mange som kan gjøre enkle arbeidsoppgaver, men her er det snakk om å hjelpe mennesker i arbeid og være en inkluderende bedrift.

– Vi syns det er hyggelig med folk på besøk og det er mulig å komme ut og få en liten omvisning og kikke på bygget, avslutter Tom Willy Olsen.

Hvis din bedrift tenker at dette kan være interessant, lurer på hvordan dere kan ta mer samfunnsansvar og dere samtidig ser verdien av å samarbeide med en inkluderende bedrift, da er dere en potensiell samarbeidspartner vi gjerne vil snakke mer med.

Ta gjerne kontakt på tom@ksi.no