KSI

KSI_logo

Jobb hos oss

KSI er en arbeidsmarkedsbedrift i Kristiansand kommune. Her jobber det flinke folk i tilrettelagt arbeid. Det vil si at arbeidsoppgaver og arbeidstid er tilpasset hvert enkelt menneske etter hva de ønsker og klarer å gjøre.

Alle som er ansatt i VTA jobber tett sammen med eller i nærheten av en arbeidsleder.

Noen av arbeidsoppgavene våre:

  • Pakke og levere Jobbfrukt
  • Skrelle, kutte, pakke og levere grønnsaker til ulike restauranter i byen
  • Vaske plastkasser i vaskelinja: Vi vasker plastkasser for naboen vår Kjøkkenservice, Kristiansand kommune. Kassene brukes til å frakte mat til eldre og forskjellige omsorgssenter i Kristiansandsregionen
  • Lage mat til kolleger i kantina
  • Holde det fint, ryddig og rent

Kvalitet for deltagerne i VTA

Når det er oppstart for en ny deltager, skal vi ha en handlingsplan. Deltagerne får være med å bestemme handlingsplanen sin. De får informasjon om rutiner, arbeidsreglement, branninstruks, HMS og alt det som følger med på en arbeidsplass. Vi må følge alle lovene ifølge arbeidsmiljøloven. Innen fjorten dager skal handlingsplanen være klar og den sendes til NAV. Når deltagerne er nye, bruker de gjerne det første halvåret til å sette seg inn i rutiner og så evaluerer vi handlingsplanen. KSI lager en risikoanalyse for de i VTA.

Praksis

Deltagere har mulighet til å få permisjon fra KSI uten å miste plassen sin. Muligheten for ekstern praksis og permisjon for å prøve seg ut i ordinært arbeid er holdt åpen.

Hvordan er det å jobbe på KSI?

Både deltakere og ordinært ansatte hos KSI sier de opplever arbeidsdagene som meningsfulle. Det samme gjør arbeidsveileder, Tom Willy Olsen:  

– Det å kunne gjøre en forskjell i hverdagen til andre mennesker motiverer meg. Det å komme på jobb og se deltagerne som blide og fornøyde som står på og løser arbeidsoppgavene sine på tross av de utfordringene de har. Det er fint å se den arbeidsgleden de har. Det er kanskje hvorfor jeg velger å være her fremfor et annet sted. Jeg vil også nevne gode kolleger som står på for at deltagerne skal ha et godt tilbud. Men her har du den ekstra dimensjonen hvor du har alle deltagerne med unike og forskjellige personligheter. Det er jo mange smil, mye glede og prat i hverdagen her. Jeg ser at folk trives og jeg gleder meg til å komme på jobb og se at mennesker får en meningsfull hverdag.

Olsen forteller at han har sett stor fremgang hos enkeltmennesker fra første møte til der de er i dag. Noen har gjerne begynt å jobbe en halv dag i uka og etter en periode er de der kanskje fem dager i uka. De har fått seg venner og kolleger som også gjerne finner på ting på fritiden.

– Da skjønner du hva du egentlig holder på med her. En gjør en ganske stor forskjell i livet til enkelte mennesker, sier han.

Det kan også være greit for deltagerne i VTA å vite at ordinært ansatte også blir vurdert og kvalitetssikret.

 

Dette sier deltakerne:

Hva er det beste med å jobbe på KSI?

Eva:

– Jeg har noe å gå til. Noe å stå opp og gå til, og jeg er ikke hjemme hele tiden.

 

Mats:

– Det er det at det er så mange gode arbeidskolleger, og folk. Folk er veldig hyggelige. Jeg blir glad når jeg kommer her. Det er hyggelig å jobbe med de andre.

Wai Jing:

– Lunsj! Å lære mye nye ting. Det er gøy å lage mat.

 

Ingvild:

– Det beste er å møte andre mennesker, å snakke med andre og vite at jeg gjør en nyttig jobb. Det er så mye positivt her, folk snakker med en hyggelig og oppmuntrende tone og spør hvordan det går. De viser at de er interessert i meg som enkeltperson.

Monica:

– Det er en plass der man kan være seg selv og man møter folk i litt samme situasjon. Man hjelper hverandre. Alle sørger for at folk trives og tar vare på hverandre. Det er det at man utvikler seg. De viser at de har troa på deg. Vi ler og har det koselig på jobb. Folk gleder seg til å komme på jobb. Ingen dømmer om noen har en dårlig dag.

Alban:

– Det har vært bra syns jeg.

 

Jon Fredrik:

– Hvis det er andre som har lyst til å søke jobb, så bør de søke på KSI. Det er sosialt, trivsel, det er gode ansatte og det er kjempegøy å være her. Og vi har det så godt her, så jeg anbefaler folk å søke her.

 

Ønsker du å jobbe her?

Ta kontakt med Christina Gerhardsen

christina@ksi.no