Nettside

Om oss

I 1996 startet vi en arbeidsmarkedsbedrift som treningsarena for mennesker med psykiske lidelser. Arbeidsoppgavene var videreforedling av poteter og grønnsaker til storkjøkken. Selskapet fikk navnet Kjøkkenservice Industrier AS. Siden den gang har selskapet utvidet spekteret av varer og tjenester betydelig, og Jobbfrukt har blitt en stor del av våre tjenester.

Vi endret navnet til KSI som gjenspeiler vår visjon: Kompetanse – Service – Inspirasjon. Vi er 10 ordinært ansatte og har 39 varig tilrettelagte arbeidsplasser, såkalte VTA-plasser.

 

Arbeidsoppgaver for VTA
  • Pakke og levere Jobbfrukt
  • Vaske emballasje for Kjøkkenservice
  • Videreforedle grønnsaker.

 

I tillegg til de vanlige oppgavene er vi med i to ulike prosjekter:

1. Skolematprosjektet

Vi leverer sunn skolemat til tiende trinn på Grim skole. De som lager skolematen får arbeidstrening og forhåpentligvis muligheten til å prøve seg i arbeidslivet på sikt, så dette er et todelt prosjekt. Vi samarbeider med NAV Kristiansand om Skolematprosjektet. Dette er et politisk vedtak som Kristiansand kommune har bevilget penger til.

2. KSV-prosjektet

KSV-prosjektet går ut på å få mennesker som har vært på langvarig sosialstønad ut i arbeidslivet. Vi prøver hovedsakelig å få inn barnefamilier, slik at barna på sikt kan bli motivert til å studere og/eller jobbe. Vi er tre vedtaksbedrifter som samarbeider om dette prosjektet, sammen med NAV Kristiansand.

K står for KSI, S står for Songvaar og V for står for Viapartner.

 

KSI ble Miljøfyrtårnsertifisert i 2018 og ISO 9001-sertifisert i 2021.

Vi jobber med stadig forbedring og utvikling av våre tjenester.

Kiwa_NA_9001-
miljofyrtarn logo

Årsmeldinger