KSI

KSI_logo

Om oss

KSI er en del av Varodd-konsernet, og holder til på Bråvannsløkka 2, cirka 12 minutters kjøring fra byen. Mange kjenner til bedriften gjennom Jobbfrukt, men det er bare en liten del av det vi driver med. Hovedfokuset til KSI er arbeidsinkludering. På KSI jobber det en fin gjeng med trofaste arbeidstakere i VTA-tiltaket som er en viktig ressurs for bedriften. 

De ordinært ansatte på KSI jobber til daglig med å inkludere mennesker i arbeidslivet. Den største avdelingen er Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA). Alle i VTA har fått innvilget uføretrygd. Hos KSI får de fast ansettelse, en arbeidskontrakt og mulighet til å tjene ekstra penger i tillegg til uføretrygden (pt. 1 g. ca. 118 000,-).

Her er det et stort mangfold av kolleger, det er både unge og gamle, noen har fysiske utfordringer, mens andre har psykiske. Det som er spesielt for oss er at vi tilpasser arbeidsoppgaver og arbeidstider til hvert enkelt. Vi har 39 varig tilrettelagte arbeidsplasser, såkalte VTA-plasser. De ansatte jobber alt fra en dag i uka til fem dager i uka, alt ettersom hva hver enkelt kan klare.

 

Kjerneoppgave

Styret har bedt oss om å fokusere på skjermet sektor og kjerneoppgaven «å skape varige arbeidsplasser til mennesker som ikke kan nyttiggjøre seg andre arbeidstilbud». Gjennom hele året har KSI sine ansatte hatt fokus på hvordan vi kan møte VTA-deltagerne på en enda bedre måte slik at vi kan bidra til at de får økt livskvalitet og arbeidsglede. 

 

I dag er det dessverre slik at mange (8 av 10 utviklingshemmede) ikke har noe arbeidstilbud når de går ut av skolen. Vi håper at NAV og Kristiansand kommune sammen vil jobbe for å øke antallet plasser slik at enda flere kan delta i arbeidslivet og kjenne på mestringsfølelse. To faktorer som kan hindre utenforskap. 

 

Litt historie

I 1996 startet vi en arbeidsmarkedsbedrift som treningsarena for mennesker med psykiske lidelser. Arbeidsoppgavene var videreforedling av poteter og grønnsaker til storkjøkken. Selskapet fikk navnet Kjøkkenservice Industrier AS. Siden den gang har selskapet utvidet spekteret av varer og tjenester betydelig, og Jobbfrukt har blitt en stor del av våre tjenester.

Vi endret navnet til KSI som gjenspeiler vår visjon:

Kompetanse  –  Service  –  Inspirasjon.

 

#vipåksi

I 2019 begynte vi å bruke emneknaggen #vipåksi, dette står også på t-skjortene våre. Det er et samlende begrep for gjengen som jobber på KSI. Vi er en enhet med et felles mål. Dette er noe vi har satset mer på før 25 års jubileet i 2021.

 

Medvirkning

Attføringsleder og arbeidsledere samarbeider med deltagerne gjennom oppfølging og tilpassede arbeidsoppgaver. Det bidrar til å kvalifisere og utvikle ressursene hos den enkelte deltager. Sammen med veiledere utarbeider deltagere sin egen handlingsplan med sosiale og arbeidsmessige mål for perioden. Alle deltagere har også gjennomført medarbeidersamtaler, og mange har tatt interne kurs som har ledet frem til kompetansebevis.

 

Tverrfaglig samarbeid

Vi har et godt og tverrfaglig samarbeid med de forskjellige aktørene innen de aktuelle fagområdene og ellers i lokalsamfunnet. Vi samarbeider blant annet med NAV lokalt og fylket, psykiatriske sykepleiere, FACT-team, ansvarsgruppene rundt den enkelte bruker, skoler, ettervernspoliklinikk og avdelinger ved DPS / SSHF.

Brukerundersøkelser

Årsmeldinger og miljøarbeid

Årsberetning

Etiske retningslinjer