KSI

KSI_logo

KSI er ISO 9001 sertifisert

ISO 9001 er et anerkjent kvalitetssystem og de fleste vet hva ISO er. Fremtidige leverandører kan kreve at vi er ISO-sertifisert.

Jørn Kildedal er kvalitetsleder på KSI. Det er han som har jobbet for sertifiseringen. Han forteller litt om systemet vi hadde før og hvorfor vi har gått over til ISO 9001.

ISO er en internasjonal standard for kvalitet

– Tidligere har vi hatt Equass, men det fokuserer mest på det menneskelige og kvaliteten rundt den tjenesten vi tilbyr deltagerne. Equass står for Europeisk Kvalitetssikringssystem for Sosialtjenester. Det er stort sett de som driver med sosiale tjenester som vet hva det er. For eksempel de som driver sykehjem, eller de som tilbyr tjenester som VTA og VFT, og de som forholder seg til NAV. Equass er ikke like kjent som ISO. Sistnevnte handler også om det sosiale, men det handler også om produksjon, kvalitet og rutiner, egentlig alt vi driver med i bedriften. ISO er mer anerkjent og kjent. Alle bedrifter som driver med produksjon vet hva ISO er.

– ISO 9001 er et ledelsessystem. Ledelsen skal hele tiden ha kontroll på alt vi gjør av tjenester, instrukser, regler, reglement fra NAV og kvalitet. Ledelsen må gå gjennom dette hvert år. Vi må ha en plan for hvordan vi ivaretar og kontrollerer tjenester og ikke minst hvordan vi retter opp hvis det er noe som ikke fungerer. Vi følger et årshjul for de ulike kontrollene.

– Vi skal sette rutiner, vi skal kontrollere, vi skal evaluere og så skal vi rette opp det som ikke fungerer og utvikle det som kan gjøres bedre.

– I dette kvalitetssystemet må vi også følge med på det som skjer rundt oss. Vi må se bedriften i en større kontekst. For eksempel så må vi følge med på hva som skjer i politikken, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi må også forholde oss til hva tenker NAV fremover. Vi må stille oss selv spørsmål som: Kan vi miste noen tjenester eller er det tjenester som vi kan gjøre annerledes? Hva tenker kundene fremover? Er det noe som kan påvirke dem som igjen kan påvirke oss? Sånne ting må vi se litt bredere på nå. Hvis rammefaktorene eller ytre ting endrer seg, så må vi også endre oss sånn at ikke vi mister noe av inntektene og tjenestene våre. Vi må følge med på ytre ting, og justere tjenestene våre deretter. Vi må følge med i tiden slik at vi er rustet til å endre tjenestene, fokuset eller rutinene våre.

KSI er også Miljøfyrtårnsertifisert

– Siden vi er miljøfyrtårnsertifisert trenger ikke ISO å fokusere så mye på miljø. Miljøfokuset er ivaretatt og vi skal resertifisere oss som Miljøfyrtårn før første mai. Det er også mye jobb og en stor prosess.