KSI

KSI_logo

KSI ble nylig resertifisert som Miljøfyrtårn og det er vi alle stolte av. Sertifiseringen vil da gjelde i tre år fremover. En spesiell takk til kvalitetsleder Jørn Kildedal som kontinuerlig jobber mot ytterlige miljøvennlige løsninger for bedriften. Når ledelsen er opptatt av miljø og bærekraft, smitter det over på resten av arbeidsgjengen. Dette fører til at både ordinært ansatte og mange av VTA-deltagerne (varig tilrettelagt arbeid) blir mer bevisste på eget miljøavtrykk, både på jobb og privat. Som enkeltperson kan man føle seg litt liten og at våre handlinger kanskje ikke betyr så mye i den store sammenhengen, derfor er det viktig at vi som bedrift tar vår del av ansvaret.

Siden forrige sertifisering i 2018 har vi utbedret noen punkter innen blant annet kildesortering, transport og vannforbruk.

• Vi fikk skryt for meget god kildesortering og avfallshåndtering.

• Målene fra forrige sertifisering var å redusere dieselforbruk og utslipp av eksos, og vi har nå investert i en elbil, og vi har bestilt to nye for å begynne utskiftningen av dieselbiler.

• Et annet mål var å redusere utslipp av vann i forbindelse med kjøling av poteter. Dette har vi jobbet bevisst med. Vi måler vannforbruket med tanke på å finne en måte å resirkulere vannet med en nedkjølingsprosess underveis.

• Vi har også skiftet ut mange lysarmaturer til LED-lys, og denne uka skifter vi ut alle armaturer i produksjonslokalet til LED-lys.

• KSI oppfordrer også flere til å sykle til jobb. Om noen benytter seg av dette, så har vi garderober med dusj tilgjengelig.

Ansvarlig forbruk og produksjon

Vi jobber spesielt mot bærekraftsmål 3, 8 og 12. I denne sammenhengen er det nummer 12, ansvarlig forbruk og produksjon, som står mest i fokus.

OM MILJØFYRTÅRN

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, og Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.