KSI

KSI_logo

En arbeidsveileder en er ordinært ansatt som har ansvaret for å følge opp og veilede mennesker i varig tilrettelagt arbeid (VTA). Det vil si at de som jobber i VTA får tilrettelagte arbeidsoppgaver og arbeidstid. Hver dag møter en arbeidsveileder mennesker med psykiske og/eller fysiske utfordringer, og derfor må en arbeidsveileder ha gode personlige egenskaper og kompetanse til å håndtere ulike mennesker og situasjoner.

Hvilke oppgaver har en arbeidsveileder?

– En arbeidsveileders oppgave er å veilede og følge opp tiltaksansatte på ulike arbeidsoppgaver. Være tilgjengelig for spørsmål og bidra til å skape et godt arbeidsmiljø. Det er 1/5 oppfølging, så hver arbeidsveileder har «sine» ansatte som de har litt ekstra ansvar for i forhold til oppfølging av fravær, og om det skulle oppstå situasjoner som gjør at man trenger en samtale, så skal de være tilgjengelige for det, forklarer attføringsleder Christina Gerhardsen.

Morten Berggren jobber som arbeidsveileder på KSI. Han sier at en arbeidsveileders viktigste oppgave er å se enkeltmennesket og på best måte tilpasse deres arbeidsoppgaver til deres unike forutsetninger og kvaliteter.

– Alle har noe å bidra med, og det er en veileders ansvar å se og dyrke dette, og motivere, støtte og å skryte. Samtidig er det viktig å ivareta trivsel og passe på at arbeidsmengde og trivsel er velbalansert etter enhvers behov, sier Morten.

Hva gjør en god arbeidsleder?

En arbeidsveileder gir oppgaver og jobber også sammen med de i VTA-tiltak. Så en arbeidsveileder er aldri langt unna. Siri er en av de som får tilrettelagt arbeid. Hun fikk spørsmålet om hva en god arbeidsveileder gjør, og etter litt betenkningstid kom hun frem til dette svaret:

– En god arbeidsveileder er tålmodig, lar folk feile og prøve, beskylder ikke folk for ting de ikke har gjort, de snakker fint, og de lar alle få lov til å prøve. Og er streng hvis det er nødvendig, sier Siri.

Det lille ekstra

– ­Det lille ekstra en god arbeidsveileder gjør, er å høre og tilrettelegge arbeidsoppgaver etter hva hver enkelt kan utgjør. Og gi oss litt ekstra pauser og rom for å arbeide på vår egen måte, sier Marcus.

Jon Fredrik forteller litt om hans opplevelser av arbeidsveilederne på KSI:

– Føler at de er de samme hele tiden. De er tålmodige med oss. De er hyggelige. Av og til morsomme, sier Jon Fredrik.

Meningsfull arbeidshverdag

En arbeidsveileder skal sørge for at de som jobber på KSI skal få en god og meningsfull arbeidshverdag. En arbeidsveileder vet hvor viktig arbeid og fellesskap er for å få et godt liv. Vi på KSI kan stolt si at vi har mange kompetente arbeidsveiledere som har et genuint ønske om å gjøre hverdagen bedre for en gruppe verdifulle mennesker som trenger litt ekstra tilrettelegging.

– Det som gir meg absolutt mest som veileder er å se at en kollega utvikler seg både som menneske og arbeidstaker, avslutter Morten.